Niğdeli olan Bekir Üstün, kendi köyü ve yöre köylerdeki eşsiz kompozisyonları yakalayarak bunları tuvale döker. Farklı üslup, orijinal temalarla her geçen gün daha da ön plana çıkmaya başlamaktadır. Niğde doğumlu olan Bekir Üstün, İlkokulda ev ödevi için yaptığı resim’e öğretmenini inandırmadığı için kopyacılıkla suçlanıp yediği tokatla başlayan resim serüveni onu, hocası Sabahattin Camcı oğluyla buluşturur. Camcı oğlundan aldığı desen, kompozisyon eğitiminin ardından Bekir Üstün kendi atölyesini kurar. Bekir üstün tabloları

Bekir ÜstünA.Hamdi Tanpınar’ın “Kolaydan kaçan hakiki sanatkâr bilir ki; hayat ve hadisatın idraki ancak insan ruhu üzerinde düşünenlere ve onu anlamaya ve tespit etmeye çalışanlara nasip olabilir.” Sözünü kendine ilke edinen ressam, eserlerinde felsefesi duyguları, özlemleri ve tanrının güzelliklerini tuval üzerinde renklere dönüştürürken figür ve portre çalışmalarıyla da dikkat çekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekir Üstün


Kendini sanata, sanatı da kendi duygularına aracı kılmak arzusuyla İstanbul’daki atölyesinde resim yaparak yaşamını devam ettirmektedir. Evli bir çocuk Babasıdır.

 Bekir Üstün ressam

Galerimizde bulunan eserleri


123

Bekir Üstün